loading

2021.07.27 – wtorek 17 tygodnia zwykłego

  • Jak poznaję, że Bóg obdarza mnie nieskończonym miłosierdziem?
  • W jaki sposób poznaję, że z Jego łaską mogę podnieść się z upadku w grzech?
  • Jaki jest mój obraz Boga?
  • Jak silne jest moje przeświadczenie, że jest On łagodny, wierny, przebaczający, łaskawy?
jest