loading

2021.11.02 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – TRZECIA MSZA

  • Jak często myślę o własnej śmierci?
  • Ile we mnie zgody na własne przemijanie?
  • W jakim stopniu jestem teraz przygotowany na własną śmierć?