loading

2022.01.11 – Wtorek 1 tygodnia zwykłego

  • W jakim stroju uczestniczę w liturgii Mszy Świętej, mając na uwadze to, że również on jest wyrazem szacunku wobec Boga i drugiego człowieka?
  • Kiedy i komu ostatni raz okazałem wdzięczność?
  • Jak często ją okazuję?
  • Co dla mnie znaczy stwierdzenie, że z pokusą się nie dyskutuje, lecz się ją odrzuca?