loading

2022.06.23 – NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA – MSZA WIGILII

  • Jakie jest moje nabożeństwo do św. Jana Chrzciciela?
  • W jaki sposób przyzywam jego wstawiennictwa?
  • Jaka jest moja świadomość i wdzięczność Bogu za to, że przewidział mnie w swoim zbawczych planach, zanim ukształtował w łonie mojej matki?
  • Jak wyrażam wdzięczność moim rodzicom za trud narodzenia i wychowania?
jest