loading

2022.07.05 – Wtorek 14 tygodnia zwykłego

  • Jakie znaczenie ma dla mnie niedzielna Msza Święta?
  • Czego spodziewam się po uczestnictwie w niej?
  • Krytyka czy napomnienie? Co częściej wychodzi z moich ust? Mówię innym o ich złych czynach, aby im pomóc je porzucić, czy raczej po to, aby samemu poczuć się lepszym?
  • Psalm pierwszy rozpoczyna się słowami: Szczęśliwy mąż, który (…) nie siada w kręgu szyderców. Jakie są moje słowa, moja mowa, kiedy znajduję się pośród tych, którzy na wzór opętanych wyłącznie krytykują, narzekają, wyśmiewają i szydzą?
jest