loading

2022.12.22 – Czwartek 22 grudnia

  • W jakiej sytuacji w moim życiu wykazałem się przysłowiową „ślepą” wiarą?
  • Co jest dla mnie najistotniejsze w przygotowaniu na przyjście Jezusa?
  • Czy w moim życiu modlitwy częściej odnoszę się do Boga z wdzięcznością, czy prośbą? Dlaczego tak jest?
jest