loading

2023.11.08 – Środa 31 tygodnia zwykłego

  • Jaką wartością jest dla mnie nauka zawarta w Ewangelii?
  • Na jakie wyrzeczenia już jestem gotowy jako chrześcijanin?
  • Jak mogę pomóc tym, którzy w mym środowisku nie rozumieją nauki Jezusa?