loading

2024.07.30 – Wtorek 17 tygodnia zwykłego

  • Co w moim sposobie postępowania świadczy o tym, że jestem chrześcijaninem?
  • Jak modlę się do Boga w czasie przeżywanych nieszczęść lub osobistych porażek?
  • Czy ufam, że również wtedy Bóg na swój sposób kieruje mym życiem?
jest