loading

2020.11.22 – JEZUSA CHRYSTUSA , KRÓLA WSZECHŚWIATA

PODWÓJNA NIEWIEDZA

Każdego człowieka czeka spotkanie z Bogiem. Niektórzy ludzie będą nim zdziwieni bo nie wiedzieli, że czeka ich to spotkanie. Inni, bo nie wiedzieli, że spotykali Go już o wiele wcześniej

     
Relacja człowieka i Boga jest wielokrotnie ukazywana w Biblii przy pomocy obrazu owiec i pasterza. Pan mówi przez proroka Ezechiela, że sam zgromadzi swoje owce. Wiemy przecież, że wszyscy są Bożymi dziećmi. Wielu ludzi nigdy jednak nie słyszało o Chrystusie, inni popadli w niewiarę, niektórzy odeszli od Jego Kościoła. Sytuacja Bożej owczarni jest więc złożona i skomplikowana. Pan zapewnia nas jednak, że pewnego dnia wszyscy się z Nim spotkają i poznają Tego, którego kochali lub który był im obcy.

     
Jako katolicy wierzymy przecież, że każdy człowiek stanie z własnym życiem przed Chrystusem. Tę prawdę przypomina Koryntianom św. Paweł. Niezależnie, czy ktoś czci Jehowę, wyznaje hinduizm lub stworzył sobie religię na własne potrzeby – wszyscy ludzie zostali odkupieni Krwią Chrystusa. Jeśli więc istnieje nadzieja na szczęśliwą wieczność, to jedynie dzięki Niemu. Nikt nie pójdzie do nieba dzięki Buddzie, Mahometowi czy Zaratustrze. Tylko Jezus jest Odkupicielem i Zbawicielem człowieka.

     
W Jego oczach każdy czyn człowieka ma wielkie znaczenie. Stąd w Ewangelii Chrystus utożsamił się
z ubogimi, głodnymi czy bezdomnymi. To nie przypadek, że dopiero chrześcijaństwo zaczęło systemowo rozwiązywać te właśnie problemy. Mamy więc wiele organizacji i struktur, które systematycznie i programowo pomagają potrzebującym. Nie zwalnia nas to jednak z obowiązku miłości. Uczeń Chrystusa nie tyle powinien wyliczać wartość swojego wsparcia dla organizacji charytatywnych, ile pytać samego siebie, czy jeszcze potrafi kochać.


ks. Marek Piedziewicz


Przypowieści Jezusa

Przypowieść o dziesięciu pannach ukazuje, że mądrość polega na rozumieniu eschatologicznej perspektywy nauczania Jezusa oraz na życiu zgodnym z eschatologicznym oczekiwaniem ostatecznego nadejścia Boga. Mądrość i gotowość stanowi synonim.

     
Stanowi ilustrację przyjmowania królestwa przez jednych, odrzucenia przez drugich. (…) Wobec
Chrystusowego wezwania jedni zachowują stanowisko pełne gotowości, inni lekceważą ofiarowaną im szansę.


ks. Antoni Paciorek,
Przypowieści Jezusa. Wprowadzenie i objaśnienie,
Edycja Świętego Pawła 2013.
Prezentowana pozycja jest kompleksowym ukazaniem problematyki przypowieści Jezusa. Podejmuje temat od strony literackiej, historycznej, egzegetycznej i teologiczno-pastoralnej.Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl

jest