loading

2021.02.07 – 5 NIEDZIELA ZWYKŁA

CHRYSTUS LECZY DUSZE I CIAŁA

Czytana dzisiaj kolejna część pierwszego rozdziału Ewangelii wg św. Marka mówi o cudach, jakich dokonywał Pan Jezus w pierwszych dniach swej publicznej działalności. Uzdrowił teściową św. Piotra, a potem wielu chorych na ciele i z wielu wypędził złe duchy. Jego duchowa moc płynęła z modlitwy. Z rozmowy z Ojcem, którą podejmował wczesnym rankiem, rezygnując z przedłużania zasłużonego wypoczynku.

     
Charakterystyczne jest w tym fragmencie Ewangelii kilkakrotne łączenie uzdrowień z wyrzucaniem złych duchów. Wiele wypadków uzależnienia od złych mocy spotykają duszpasterze w krajach dawnego systemu komunistycznego, gdzie ludzie byli poddawani systematycznej ateizacji. Także zainteresowanie współczesnymi formami ezoteryki, wschodnimi medytacjami może łatwo otworzyć ludzi na działanie Szatana. Szukają szczęścia, jakiegoś wewnętrznego pokoju, który można znaleźć tylko z Chrystusem.

     
Sprawiedliwy Hiob ubolewa, że życie na ziemi można porównać do pracy najemnika. Ale można je też dobrze wykorzystać. Teściowa św. Piotra zaraz po uzdrowieniu usługiwała Uzdrowicielowi i Jego otoczeniu. My też przez czyny miłości bliźniego świadczymy, że chcemy iść za Chrystusem, poddać się Jego leczącej mocy i przyprowadzać do Niego innych.

     
Święty Paweł pisze o głoszeniu Ewangelii jako o swoim świętym obowiązku. My też jesteśmy do tego zobowiązani, by działać słowem i całym naszym postępowaniem. To wynika z łaski Ducha Świętego, jaką otrzymaliśmy na chrzcie, a szczególnie w sakramencie bierzmowania. Z radością przeżywajmy te święte dary i pozwalajmy, aby one w nas działały. By innym wskazywały, jak dobrze jest być z naszym Lekarzem i Obrońcą przed złymi mocami.


o. Tomasz Dąbek, benedyktyn


Wielki foch

Ewa nie jest otwarta na dialog. Przecież mogłaby zapytać Adama: „Popatrz, co o tym sądzisz? Weźmiemy ten owoc czy nie weźmiemy?”. Mogłaby też zapytać Boga: „Boże, mamy tutaj taką propozycję. Czy naprawdę coś przed nami ukryłeś? Powiedz mi”.

     
Ona nie szuka prawdy, ona nie drąży. Ona nawet nie pyta samej siebie, czy prawdą może być to, co mówi jej nieznany wcześniej wąż, czy prawdą jest to, co mówi jej Bóg, który dał jej wszystko. Bierze za pewnik słowa kogoś obcego i koniec. Nie sprawdza tego. Gubi ją nie samodzielność, co samowystarczalność. Samodzielność jest cechą bardzo pozytywną i bardzo ważną. A zgubna jest właśnie samowystarczalność, poczucie, że jest się dla siebie początkiem i końcem, bez żadnych punktów odniesienia…

     
Ewa to Zosia Samosia: wie najlepiej i nawet nie próbuje zweryfikować tego, co jej zostało powiedziane, podane, nie idzie do źródła, nie szuka prawdy. Ta samowystarczalność prowadzi potem do ogromnych konsekwencji, bo następuje zerwanie wszystkich relacji. Jest zerwana relacja z Bogiem, jest zerwana relacja między Adamem i Ewą, jest zerwana relacja z przyrodą, ze środowiskiem i człowiek jest osaczony… (…)

     
Bóg jednak nie przeraża się tym i co czyni? Daje nadzieję, wskazując na inną kobietę. Już w raju w tym tragicznym momencie daje obietnicę, że będzie kobieta, że będzie matka, której potomstwo odwróci tę historię.

     
Kiedy patrzymy na inną parę, dla mnie najpiękniejszą parę wszechświata, czyli na Maryję i Józefa, to widzimy, że konsekwencje tej błędnej decyzji w raju mogą być odwrócone. Więcej – one już są odwrócone. To nie jest tak, że Bóg pokarał Adama i Ewę. Bóg jako ten, który odsłania prawdę, jako dobry Ojciec jedynie mówi: „Popatrzcie, dokonaliście takiego wyboru, a konsekwencje są takie”.

s. Anna Maria Pudełko AP, Aneta Liberacka,
Wielki foch. O (nie)dojrzałości kobiet,
Edycja Świętego Pawła 2020.

Książka znakomita, wyczekiwana, intrygująca i bardzo potrzebna. Świetny duet autorski niezwykłych kobiet – s. Anny Marii Pudełko AP (Rodzina Świętego Pawła) i Anety Liberackiej z portalu Stacja7.pl w arcyciekawej rozmowie na temat kobiecości: jak ją zrozumieć, przyjąć i zacząć się nią cieszyć. Prowokujące pytania zadaje redaktor Edycji Świętego Pawła Ilona Kisiel. Po prostu koniecznie trzeba ją przeczytać.Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl

jest