PIERWSZE CZYTANIEEst 4, 17k. l-m. r-u
Modlitwa Estery w niebezpieczeństwie
Czytanie z Księgi Estery
Królowa Estera zwróciła się do Pana, przejęta niebezpieczeństwem śmierci. I błagała Pana, Boga Izraela, mówiąc: «Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, niemającą poza Tobą wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w mojej ręce. Słyszałam od młodości mojej w pokoleniu moim ojczystym, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów i ojców naszych ze wszystkich ich przodków na wieczyste dziedzictwo i uczyniłeś im wszystko, co zapowiedziałeś.
      Wspomnij, Panie, daj się rozpoznać w chwili naszego udręczenia i dodaj mi odwagi, Królu bogów i Władco nad wszystkimi władcami. Włóż stosowną mowę w moje usta przed obliczem lwa i zwróć jego serce ku nienawiści do wroga naszego, aby zginął on sam i ci, którzy są z nim jednej myśli.
      Wybaw nas ręką Twoją i wspomóż mnie opuszczoną i niemającą nikogo poza Tobą, Panie, który wiesz wszystko».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNYPs 138
Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.
     Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
     bo usłyszałeś słowa ust moich.
     Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
     pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.
Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.
     I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją. *
      bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
     Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
     pomnożyłeś moc mojej duszy.
Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.
     Wybawia mnie Twoja prawica. *
     Pan za mnie wszystkiego dokona.
     Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
     nie porzucaj dzieła rąk swoich.
Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.
Śpiew przed Ewangelią (Aklamacja)Ps 51, 12a. 14a
Chwała Tobie, Słowo Boże.
     Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
     i przywróć mi radość Twojego zbawienia.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
EwangeliaMt 7, 7-12
Kto prosi, otrzymuje
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
      Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.
      Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków».
Oto słowo Pańskie.