PIERWSZE CZYTANIERdz 3, 1-8
Grzech pierworodny
Czytanie z Księgi Rodzaju
Wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?».
      Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy, i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło».
      Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią; a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.
      Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze powiewu wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNYPs 32
Refren: Szczęśliwy, komu odpuszczono grzechy
     Szczęśliwy człowiek,
     któremu nieprawość została odpuszczona, *
     a jego grzech zapomniany.
     Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, *
     a w jego duszy nie kryje się podstęp.
Refren: Szczęśliwy, komu odpuszczono grzechy
     Grzech wyznałem Tobie *
     i nie skryłem mej winy.
     Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Panu», *
     a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Refren: Szczęśliwy, komu odpuszczono grzechy
     Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny,
     gdy znajdzie się w potrzebie. *
     Choćby nawet wezbrały wody, fale go nie dosięgną.
     Ty jesteś moją ucieczką,
     wyrwiesz mnie z ucisku, *
     i dasz mi radość z mego ocalenia.
Refren: Szczęśliwy, komu odpuszczono grzechy
Śpiew przed Ewangelią (Aklamacja)Por. Dz 16, 14b
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Otwórz, Panie, nasze serca,
     abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EwangeliaMk 7, 31-37
Uzdrowienie głuchoniemego
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.
      Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.
      Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: «Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę».
Oto słowo Pańskie.