PIERWSZE CZYTANIE1 P 5, 1-4
Starszy, a przy tym świadek cierpień Chrystusa
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła
Najmilsi: Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, po Bożemu; nie ze względu na brudny zysk, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą wspólnoty, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNYPs 23, 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b)
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
     Pan jest moim pasterzem,
     niczego mi nie braknie, *
     pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
     Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
     orzeźwia moją duszę.
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
     Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
     przez wzgląd na swoją chwałę.
     Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
     zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *
     Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
     Stół dla mnie zastawiasz *
     na oczach mych wrogów.
     Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
     a kielich mój pełny po brzegi.
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
     Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
     przez wszystkie dni życia
     i zamieszkam w domu Pana *
     po najdłuższe czasy
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Śpiew przed Ewangelią (Aklamacja)Mt 16, 18
Chwała Tobie, Królu wieków.
     Ty jesteś Piotr - Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
     a bramy piekielne go nie przemogą.
Chwała Tobie, Królu wieków.
EwangeliaMt 16, 13-19
Ty jesteś Piotr, tobie dam klucze królestwa niebieskiego
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».
      A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
      Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».
      Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
      Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Oto słowo Pańskie.