PIERWSZE CZYTANIEPwt 26, 16-19
Świętość Ludu Bożego
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa
Mojżesz powiedział do ludu: «Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Przestrzegaj ich, wypełniaj z całego swego serca i z całej duszy.
      Dziś uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, przestrzegał Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu.
      A Pan uzyskał to, że ty będziesz, jak ci zapowiedział, ludem stanowiącym szczególną Jego własność, i będziesz przestrzegał Jego wszystkich poleceń. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana, Boga twego, jak powiedział».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNYPs 119, 1-2. 4-5. 7-8. (R.: por. 1)
Refren: Błogosławieni słuchający Pana.
     Błogosławieni, których droga nieskalana, *
     którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
     Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia *
     i szukają Go całym sercem.
Refren: Błogosławieni słuchający Pana.
     Ty po to dałeś swoje przykazania, *
     by przestrzegano ich pilnie.
     Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *
     ku przestrzeganiu Twych ustaw.
Refren: Błogosławieni słuchający Pana.
     Będę Cię wysławiał prawym sercem, *
     gdy nauczę się Twych sprawiedliwych wyroków.
     Przestrzegać będę Twoich ustaw, *
     abyś mnie nigdy nie opuścił.
Refren: Błogosławieni słuchający Pana.
Śpiew przed Ewangelią (Aklamacja)2 Kor 6, 2b
Chwała Tobie, Słowo Boże.
     Oto teraz czas upragniony,
     oto teraz dzień zbawienia.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
EwangeliaMt 5, 43-48
Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
      A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
      Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».
Oto słowo Pańskie.