loading
7
0
23 listopada 2020
poniedziałek 34 tygodnia zwykłego
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściePs 85 (84), 9
Pan Bóg ogłasza pokój ludowi i świętym swoim, * którzy zwracają się ku Niemu swym sercem.
Kolekta
Boże, nasz Ojcze, pobudź wolę swoich wiernych, aby gorliwiej korzystając z owoców odkupienia, * zasłużyli na obfitsze łaski Twojej dobroci. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEAp 14, 1-3. 4b-5
Pieśń odkupionych przez Baranka
Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła
Ja, Jan, ujrzałem: a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mających imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. I usłyszałem głos z nieba jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego grzmotu. A głos, który usłyszałem, brzmiał tak, jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy.
      I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Istotami żyjącymi, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy – wykupionych z ziemi.
      Ci Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie. Ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są bez zarzutu.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 24
Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.
     Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
     świat cały i jego mieszkańcy.
     Albowiem On go na morzach osadził *
     i utwierdził ponad rzekami.
Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.
     Kto wstąpi na górę Pana, *
     kto stanie w Jego świętym miejscu?
     Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, *
     którego dusza nie lgnęła do marności.
Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.
     On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
     i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
     Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
     którzy szukają oblicza Boga Jakuba.
Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.
ALLELUJAMt 24, 42a. 44
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Czuwajcie więc, i bądźcie gotowi,
     bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAŁk 21, 1-4
Wdowi grosz
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak pewna uboga wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki, i rzekł: «Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, przyjmij święte dary, które poleciłeś składać na Twoją chwałę, i spraw, abyśmy posłuszni Twoim przykazaniom stali się również miłą Tobie ofiarą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-6. prefacja zwykła
1.-6. prefację zwykłą [nr 36-41] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na KomunięPs 117(116), 1. 2
Chwalcie Pana, wszystkie narody, * bo potężna jest nad nami Jego łaska.
Albo:
Mt 28, 20

Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata.
Modlitwa po Komunii
Prosimy Cię, wszechmogący Boże, nie dopuść, abyśmy się odłączyli od Ciebie, * skoro pozwalasz nam radować się udziałem w Boskich darach. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl