loading

Modlitwa Eucharystyczna 2

Kapłan z rozłożonymi rękami mówi:
GC. Zaprawdę, święty jesteś, Boże, * źródło wszelkiej świętości.

WSPOMNIENIE TAJEMNICY DNIA

W NIEDZIELE: Odmawia się w niedziele, w które nie wypada inne wspomnienie
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, *
w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał * i zesłał na Apostołów Ducha Świętego. * Przez Chrystusa prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
W UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO I PRZEZ OKTAWĘ:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy (świętą noc)
święty dzień, * (w której) w którym Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
W UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień, *
w którym Twój Syn Jednorodzony * równy Tobie w wiecznej chwale, * ukazał się nam jako prawdziwy człowiek. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
W CZASIE MSZY WIECZERZY PAŃSKIEJ:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień, *
w którym nasz Pan, Jezus Chrystus, został za nas wydany. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
OD MSZY WIGILII PASCHALNEJ DO 2 NIEDZIELI WIELKANOCNEJ:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy (świętą noc) święty dzień, *
Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
W UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień, *
w którym nasz Pan, Twój Syn Jednorodzony, * wyniósł do chwały po Twojej prawicy * zjednoczoną ze sobą ludzką naturę. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
W NIEDZIELĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy *
w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów * pod postacią ognistych języków. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
W ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym Twój Syn Jednorodzony, Światłość ze Światłości, *
został przedstawiony w świątyni. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
W UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, *
w którym Twój Syn Jednorodzony przyjął ciało z Maryi Dziewicy * i stał się człowiekiem. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
W ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, *
w którym objawiłeś chwałę Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
W ROCZNICĘ KONSEKRACJI WŁASNEGO KOŚCIOŁA:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień poświęcenia tej świątyni, *
w którym przyjąłeś ją na własność * i napełniłeś swoją obecnością * i napełniłeś swoją obecnością. *
Przez Jezusa Chrystusa, Arcykapłana dóbr przyszłych, * prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
W UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień *
narodzenia świętego Jana Chrzciciela, * który przygotował drogę Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. *
Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
W UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, *
w którym została wzięta do nieba Niepokalana Dziewica, Matka Twojego Syna Jezusa Chrystusa. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
W UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym została poczęta bez grzechu pierworodnego *
Najświętsza Maryja Panna, wybrana na Matkę Jezusa Chrystusa. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
W UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * poświęcony pamięci wszystkich Świętych, *
którzy w życiu doczesnym naśladowali Chrystusa * i po śmierci otrzymali udział w Jego chwale. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
kapłan składa ręce i trzymając je wyciągnięte nad darami mówi:
Uświęć te dary * mocą Twojego Ducha,
składa ręce i robi jeden znak krzyża nad chlebem i kielichem , mówiąc:
aby stały się dla nas Ciałem i Krwią * naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Składa ręce.
W formułach, które następują, słowa Chrystusa należy wymawiać starannie i wyraźnie, bo tego wymaga ich znaczenie

On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę,
Bierze chleb, unosie go nieco nad ołtarzem i mówi:
wziął chleb i dzięki Tobie składając, * łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:
lekko się pochyla.

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,
KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.
Ukazuje ludowi konsekrowaną hostię, składa ją na patenie i przyklęka
Podobnie po wieczerzy
Bierze kielich, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi:
wziął kielich * i ponownie dzięki Tobie składając,* podał swoim uczniom, mówiąc:
lekko się pochyla.
BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA
KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ
Ukazuje ludowi kielich, stawia go na korporale i przyklęka.
Następnie rozpoczyna jedną z aklamacji

AKLAMACJA PIERWSZA
GC. Oto wielka tajemnica wiary.
Lud odpowiada:
Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmartwychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
AKLAMACJA DRUGA
GC. Wielka jest tajemnica naszej wiary.
Lud odpowiada:
Ile razy ten chleb spożywamy * i pijemy z tego kielicha * głosimy śmierć Twoją, Panie, * oczekując Twego przyjścia w chwale.
AKLAMACJA TRZECIA
GC. Uwielbiajmy tajemnicę wiary.
Lud odpowiada:
Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, * Ty jesteś Zbawicielem świata.
AKLAMACJA CZWARTA
GC. Tajemnica wiary.
Lud odpowiada:
Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.
Następnie z rozłożonymi rękami kapłan mówi:
WK. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, * ofiarujemy Tobie, Boże, Chleb życia i Kielich zbawienia * i dziękujemy, że nas wybrałeś, *
abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, * aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, * przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa.
1K. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. * Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości * razem z naszym Papieżem N., *
naszym Biskupem N., * oraz całym duchowieństwem.
W MSZY WIGILII PASCHALNEJ DO 2 NIEDZIELI WIELKANOCNEJ
Pamiętaj, Boże, o tych, * których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, * udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów.
W MSZY PRZY UDZIELANIU CHRZTU
Pamiętaj, Boże, o nowo ochrzczonych, * którzy dzisiaj przez chrzest (i bierzmowanie) * zostali włączeni do Twojego ludu *
aby z wiarą i odwagą * szli za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem.
W MSZY PRZY UDZIELANIU BIERZMOWANIA
Pamiętaj, Boże, o tych, * których odrodziłeś przez chrzest * i umocniłeś darem Ducha Świętego, * i zachowaj w nich swoją łaskę.
W MSZY ZA NOWOŻEŃCÓW
Pamiętaj, Boże, o nowożeńcach N. i N. * Ty doprowadziłeś ich do dnia zaślubin, * (pozwól im cieszyć się upragnionym potomstwem i) *
w swojej dobroci obdarz ich długim życiem.

W Mszach ofiarowanych za zmarłych można dodać:
————————
2K. Pamiętaj o Twoim słudze N., którego * (Twojej służebnicy N., którą) * (dzisiaj)
z tego świata wezwałeś do siebie. * Spraw, aby ten, który (ta, która) przez chrzest * został(a) włączony (włączona)
w śmierć Twojego Syna, * miał(a) również udział w Jego zmartwychwstaniu.
————————
2K. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, * którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, * i o wszystkich, którzy w twojej łasce odeszli z tego świata. *
Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. * Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi * i daj nam udział w życiu wiecznym * z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, * ze Świętym Józefem, Jej Oblubieńcem,* ze świętymi apostołami, * (ze świętym N.)
Wymienia się imię świętego z dnia lub patrona
i wszystkimi świętymi, * którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, * abyśmy z nimi wychwalali Ciebie
Składa ręce.
przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Kapłan bierze patenę z hostią i kielich i podnosząc je, mówi:
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * wszelka cześć i chwała, * przez wszystkie wieki wieków.
Lud opdpowiada
Amen.
Gdy lud odpowie: Amen, kapłan stawia patenę i kielich na ołtarzu

jest