loading

O Nas

Miesięcznik Od Słowa do Życia jest wydawany przez Edycję Świętego Pawła. Wydawnictwo, którego właścicielem jest Towarzystwo Świętego Pawła – zgromadzenie zakonne, którego celem jest głoszenie Ewangelii przez środki społecznego komunikowania. Pragniemy głosić Jezusa Mistrza współczesnemu światu posługując się najnowocześniejszymi środkami jakie daje nam do dyspozycji rozwój cywilizacji.

Prezentowane czasopismo zrodziło się z pragnienia podzielenia się bogactwem słowa, które otrzymujemy każdego dnia w liturgii. Jest on także konkretną odpowiedzią na zaproszenie wyrażone w Konstytucji o Liturgii Soboru Watykańskiego II, aby „wierni czynnie uczestniczyli w obrzędach liturgicznych, ponieważ tego właśnie domaga się sama liturgia” (por. KL 14). Dlatego też mamy nadzieję, że tym, którzy będą z niego korzystali nasz miesięcznik pomoże w bardziej świadomym, a przez to pełniejszym i czynnym uczestniczeniu w liturgii.
Tytuł Od Słowa do Życia wskazuje drogę, którą mamy do pokonania. Słowo, które słyszymy w liturgii – nie tylko w czytaniach, ale również to, które w naszym imieniu jest wypowiadane przez kapłana w formie modlitw – ma stawać się naszym życiem, ma je przemieniać i kształtować. Dlatego też proponujemy, aby spotkanie ze Słowem odbywało się na trzech płaszczyznach:

  • umysłu – który poprzez uważne czytanie i słuchanie Słowa otwiera się na zawartą w nim prawdę;
  • woli – która jest wzmacniana przez rozważanie Słowa przy pomocy zamieszczonego na wstępie ogólnego wprowadzenia do całej liturgii i rozważania po każdym czytaniu, dzięki czemu zostajemy ugruntowani w pragnieniu podążania za Jezusem, który jest drogą i wskazuje nam swoim życiem właściwy kierunek;
  • serca – które poruszone Słowem będzie się rozpalało miłością do Jezusa Mistrza i braci oraz sióstr. A miłość ta wyrazi się przez podjęcie konkretnego działania w życiu.
    Pomocą w rozpoznaniu, jakie to ma być działanie, mogą być zarówno pytania, które można znaleźć na końcu każdego dnia, jak również nasze własne poruszenia serca.

W każdym numerze nasi czytelnicy znajdą teksty prefacji i modlitw eucharystycznych, które stanowią integralną część liturgii Mszy św. Warto poświęcić trochę czasu na rozważanie również tych tekstów, aby i one stawały się inspiracją do modlitwy płynącej z serca.
Natomiast w Dodatku, na końcu każdego numeru, umieszczane są propozycje modlitwy wiernych a także inne teksty pomocne w przeżywaniu poszczególnych miesięcy roku liturgicznego.

Pragniemy życzyć, aby nasz miesięcznik stał się pomocą również dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w codziennej liturgii, a chcą się nią ubogacić, zrozumieć ją i pogłębić jej znaczenie w swojej codziennej modlitwie.
Mamy nadzieję, że dzięki podręcznemu formatowi miesięcznik będzie można zabrać ze sobą wszędzie i skorzystać z niego w różnych sytuacjach dnia codziennego: podczas dojazdów do pracy, do szkoły, na uczelnię, a przede wszystkim podczas codziennych spotkań z Panem.