loading
7
0
31 lipca 2021
ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI
prezbitera
wspomnienie
Święty Ignacy urodził się w 1491 roku w Hiszpanii w kraju Basków. Do 30 roku życia prowadził swobodne rycerskie życie. Rekonwalescencja po ciężkiej ranie była dla niego okresem łaski. Po powrocie do zdrowia zawiesił oręż przed cudownym obrazem Matki Bożej w opactwie benedyktyńskim Monserrat i oddał się samotnym rozmyślaniom w grocie pod Manrezą. Tu, w oparciu o dzieło opata Garcia de Cisneros "Exercitatorium vitae spiritualis", napisał sławne "Ćwiczenia duchowne". By zostać kapłanem studiował w Barcelonie, Alcala, Salamance i wreszcie w Paryżu. Tam wraz z 6 przyjaciółmi dał w 1534 roku początek nowemu zakonowi, zwanemu Towarzystwem Jezusowym. Św. Ignacy kierował swoim zakonem do śmierci, która nastąpiła w Rzymie 31 lipca 1556 roku.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściepor. Flp 2, 10-11
Na imię Jezus niech się zgina każde kolano * istot niebieskich, ziemskich i podziemnych * i niech każdy język wyznaje, * że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.
Kolekta
Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Ignacego do szerzenia Twojej większej chwały, spraw, abyśmy walcząc na ziemi z jego pomocą i za jego przykładem, * zasłużyli na udział w jego niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEKpł 25, 1. 8-17
Rok jubileuszowy
Czytanie z Księgi Kapłańskiej
Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj: «Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat. Dziesiątego dnia siódmego miesiąca zadmiesz w róg. W Dniu Przebłagania zadmiecie w róg w całej waszej ziemi. Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, obwieścicie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz – każdy z was powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu. Cały ten rok pięćdziesiąty będzie dla was rokiem jubileuszowym – nie będziecie siać, nie będziecie żąć tego, co urośnie, nie będziecie zbierać nieobciętych winogron, bo to będzie dla was jubileusz, to będzie dla was rzecz święta. Wolno wam jednak będzie jeść to, co urośnie na polu.
      W tym roku jubileuszowym każdy powróci do swej własności. Kiedy więc będziecie sprzedawać coś bliźniemu albo kupować coś od bliźniego, nie wyrządzajcie krzywdy jeden drugiemu. Ale odpowiednio do liczby lat, które upłynęły od jubileuszu, będziesz kupował od bliźniego, a on sprzeda tobie odpowiednio do liczby lat plonów. Im więcej lat pozostaje do jubileuszu, tym większą cenę zapłacisz, im mniej lat pozostaje, tym mniejszą cenę zapłacisz, bo ilość plonów on ci sprzedaje.
      Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu. Będziesz się bał Boga twego, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz!».
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 67
Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
     Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
     niech nam ukaże pogodne oblicze.
     Aby na ziemi znano Jego drogę, *
     Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
     Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
     niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
     Niech się narody cieszą i weselą,
     bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
     i kierujesz narodami na ziemi.
Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
     Ziemia wydała swój owoc; *
     Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
     Niech nam Bóg błogosławi *
     i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.
Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄMt 5, 10
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
     albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMt 14, 1-12
Śmierć Jana Chrzciciela
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: «To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają». Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia, z powodu Herodiady, żony brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go: «Nie wolno ci jej trzymać». Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka.
      Otóż kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem już podmówiona przez swą matkę powiedziała: «Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela!». Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce.
      Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je; potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Panie Boże, przyjmij z upodobaniem dary, które składamy oddając cześć świętemu Ignacemu, i spraw, aby najświętsze Misteria, które z Twojej woli są źródłem wszelkiej świętości, * uświęciły nas w prawdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Prefacja o świętych Pasterzach nr 73 - Obecność świętych Pasterzy w Kościele
Następującą prefację odmawia się w uroczystości i święta świętych Pasterzy. Można ją odmawiać w ich wspomnienia.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu N. , którego dałeś swojemu ludowi, * jako gorliwego pasterza. * Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, * jego słowa nas pouczają, * a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami Aniołów i Świętych * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na KomunięŁk 12, 49
Przyszedłem rzucić ogień na ziemię * i jakże bardzo pragnę, aby on już zapłonął.
Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, dziękując za dary udzielone świętemu Ignacemu, złożyliśmy Ofiarę uwielbienia, * niech ona nas doprowadzi do wielbienia Twojego majestatu w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl