loading
7
0
2 lipca 2022
Sobota 13 tygodnia zwykłego
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściePs 47 (46), 2
Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * radosnym głosem wykrzykujcie Bogu.
Kolekta
Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości, nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, * lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEAm 9, 11-15
Zapowiedź powrotu Izraela z niewoli
Czytanie z Księgi proroka Amosa.
Tak mówi Pan: «W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia – mówi Pan, który to uczyni.
      Oto nadejdą dni – mówi Pan – gdy będzie postępował żniwiarz zaraz za oraczem, a depczący winogrona za siejącym ziarno; z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą w niego opływać. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski – odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i pić będą wino; założą ogrody i będą jedli z nich owoce. Zasadzę ich na ich ziemi,
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 85
Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi.
     Będę słuchał tego, *
     co Pan Bóg mówi:
     oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom, *
     którzy zwracają się ku Niemu swym sercem.
Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi.
     Łaska i wierność spotkają się ze sobą, *
     ucałują się sprawiedliwość i pokój.
     Wierność z ziemi wyrośnie, *
     a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi.
     Pan sam szczęściem obdarzy, *
     a nasza ziemia wyda swój owoc.
     Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *
     a śladami Jego kroków zbawienie.
Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. J 10, 27
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Moje owce słuchają mego głosu,
     Ja znam je, a one idą za Mną.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMt 9, 14-17
Nie można stosować zwyczajów Starego Przymierza do Nowego
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Uczniowie Jana podeszli do Jezusa i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?».
      Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.
      Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje»
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia, * spraw, aby nasza posługa była godna Ofiary, którą składamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-6. prefacja zwykła
1.-6. prefację zwykłą [nr 36-41] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na KomunięPs 103 (102), 1
Błogosław, duszo moja, Pana, * i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Albo:
J 17, 20-21

Ojcze, proszę za nimi, aby wszyscy stanowili jedno, * aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał.
Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, spraw, niech święta Hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości * przynosili owoce trwające na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl