loading
7
0
4 lipca 2022
Poniedziałek 14 tygodnia zwykłego
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściePs 48(47), 10-11
Przyjęliśmy, Boże, Twoje miłosierdzie * we wnętrzu Twej świątyni. * Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. H Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
Kolekta
Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość, udziel swoim wiernym duchowej radości * i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEOz 2, 16. 17b-18. 21-22
Naród wybrany jest oblubienicą Boga
Czytanie z Księgi proroka Ozeasza
To mówi Pan: «Zwabię oblubienicę i wyprowadzę ją na pustynię, i przemówię do jej serca. I tam odpowie Mi jak w dniu, w którym wychodziła z ziemi egipskiej.
      I stanie się w owym dniu – mówi Pan – że nazwie Mnie: Mąż mój, a już nie powie: Mój Baal.
      I poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana».
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 145
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
     Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
     i na wieki wysławiał Twoje imię.
     Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
     a wielkość Jego niezgłębiona.
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
     Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła *
     i zwiastuje Twe potężne czyny.
     Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu *
     i rozpowiadają Twoje cuda.
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
     Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych *
     i głoszą wielkość Twoją.
     Przekazują pamięć o wielkiej Twej dobroci *
     i cieszą się Twą sprawiedliwością.
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
     Pan jest łagodny i miłosierny, *
     nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
     Pan jest dobry dla wszystkich, *
     a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. 2 Tm 1, 10b
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
     a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMt 9, 18-26
Uzdrowienie kobiety i wskrzeszenie córki Jaira
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon, prosił: «Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie». Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim.
      Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie: «Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa».
      Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: «Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła». I od tej chwili kobieta była zdrowa.
      Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: «Odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi». A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Panie, nasz Boże, niech nas oczyści Ofiara, którą Tobie składamy, * i niech z dnia na dzień doskonali nas w prowadzeniu życia godnego nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-6. prefacja zwykła
1.-6. prefację zwykłą [nr 36-41] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na KomunięPs 34(33), 9
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, * szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Albo:
Mt 11, 28

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, * którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, * a Ja was pokrzepię.
Modlitwa po Komunii
Posileni tak wielkimi darami, prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie * i nigdy nie przestawali Cię wielbić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl