loading
7
0
18 kwietnia 2024
Czwartek 3 tygodnia Wielkanocy
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejście Wj 15, 1-2
Będę śpiewał na cześć Pana, który wspaniale swą potęgę okazał. * Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, * Jemu zawdzięczam moje ocalenie. * Alleluja.
Kolekta
Wszechmogący, wieczny Boże, w tych dniach lepiej poznaliśmy Twoją ojcowską dobroć; spraw, abyśmy gorliwiej korzystali z Twojej łaski * i uwolnieni z mroków błędu całym sercem przylgnęli do prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEDz 8, 26-40
Nawrócenie i chrzest Etiopczyka
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Anioł Pański powiedział do Filipa: «Wstań i pójdź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta». A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworzanin królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem, i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza.
      «Podejdź i przyłącz się do tego wozu» – powiedział Duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza, i zapytał: «Czy rozumiesz, co czytasz?» – zapytał.
      A tamten odpowiedział: «Jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni?». I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim.
      A czytał ten urywek Pisma: «Prowadzą Go jak owcę na rzeź, i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak On nie otwiera ust swoich. W Jego uniżeniu odmówiono Mu słuszności. Któż zdoła opisać ród Jego? Bo Jego życie zabiorą z ziemi».
      «Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimś innym?» – zapytał Filipa dworzanin. A Filip otworzył usta i wyszedłszy od tego tekstu Pisma, opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie.
      W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę. «Oto woda – powiedział dworzanin – cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony?». I kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, weszli do wody. I ochrzcił go.
      A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już nigdy go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą. A Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię od miasta do miasta, aż dotarł do Cezarei.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 66, 8-9. 16-17. 19-20 (R.: por. 1b)
Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Albo: Alleluja.
     Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu *
     i rozgłaszajcie Jego chwałę,
     bo On życiem obdarzył naszą duszę *
     i nie dał się potknąć naszej nodze.
Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Albo: Alleluja.
     Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy,
     którzy boicie się Boga, *
     opowiem, co uczynił mej duszy.
     Do Niego wołałem moimi ustami, *
     chwaliłem Go moim językiem.
Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Albo: Alleluja.
     Bóg mnie wysłuchał, *
     przyjął głos mojej modlitwy.
     Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby, *
     i nie oddalił ode mnie swej łaski.
Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Albo: Alleluja.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄJ 6, 51ab
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba,
     jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAJ 6, 44-51
Chleb żywy, który zstąpił z nieba
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do ludu: «Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”.
      Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.
      Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Boże, Ty przez cudowną wymianę darów dokonującą się w tej Ofierze, czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury, spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, * dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-5. prefacja wielkanocna
1.-5. prefację wielkanocną [nr 20-24] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na Komunię2 Kor 5, 15
Chrystus umarł za wszystkich * po to, aby ci, co żyją, * już nie żyli dla siebie, * lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. * Alleluja.
Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem, * spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl