loading

Jak w każdym numerze naszego miesięcznika, również czerwcowym, zamieszczamy pełne teksty liturgiczne przewidziane na ten miesiąc. W artykule umieszczonym w dziale „Rok liturgiczny” omawiamy treści czytań mszalnych od dziewiątej do trzynastej niedzieli okresu zwykłego w ciągu roku w cyklu A. Dział „Katecheza liturgiczna” jest dedykowany omówieniu tematu obecności Ducha Świętego w liturgii. Odnowiona liturgia okresu Wielkanocy, w której nie ma już oktawy uroczystości Zesłania Ducha Świętego, wyrażając w ten sposób jedność Pięćdziesiątnicy paschalnej, poświęca wiele uwagi trzeciej Osobie Boskiej, czyli Duchowi Świętemu. Jest to zauważalne szczególnie w Liturgii godzin.
 
Komentarze: ks. Wojciech Drab (pisownia tego numeru jest charakterystyczna dla Autora i została pozostawiona na Jego wyraźną prośbę oraz emocjonalne podejście do wielu pojęć)
Modlitwa wiernych: s. Irena Karczewska FMM (franciszkanka misjonarka Maryi)
Wprowadzenia do liturgii słowa na niedziele: o. Tomasz Dąbek OSB (benedyktyn)

 

 

 

 
 
 

Numery archiwalne

Miesięcznik

Comments are disabled.

jest