loading

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jeden przyjął śmierć, aby nas wszystkich wybawić od śmierci wiecznej * i sam umarł na krzyżu, abyśmy mogli żyć z Tobą na wieki. Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów * wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty…

1.-5. Prefacja o zmarłychPrefacje

Comments are disabled.

jest