loading

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. Z Twojej woli się rodzimy, Ty kierujesz naszym życiem, * i na Twój rozkaz nasze ciało podległe grzechowi * wraca do ziemi, z której było wzięte. * Zostaliśmy jednak odkupieni przez śmierć Twojego Syna * i Ty nas wskrzesisz swoją mocą, * abyśmy mieli udział w chwale Jego zmartwychwstania. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty…

1.-5. Prefacja o zmarłychPrefacje

Comments are disabled.

jest