loading

1. NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA KOŃCU MSZY

Bóg Ojciec niech was zachowa w miłości wzajemnej i zgodzie, aby pokój Chrystusowy w was zamieszkał * i stale przebywał w waszym domu. W. Amen.
Bądźcie szczęśliwi jako rodzice i ciesząc się życzliwością przyjaciół, * żyjcie z ludźmi w prawdziwym pokoju. W. Amen.
Wśród świata bądźcie świadkami, że Bóg jest miłością, aby stroskani i ubodzy, doznawszy waszej pomocy, * przyjęli was kiedyś z wdzięcznością do wiekuistego domu Boga. W. Amen.
Was wszystkich, tutaj zgromadzonych, niech błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.