loading

3. NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA KOŃCU MSZY

Pan Jezus, który zaszczycił swoją obecnością wesele w Kanie Galilejskiej, * niech wam i waszym bliskim udzieli swojego błogosławieństwa, W. Amen.
Chrystus, który wydał się całkowicie za swój Kościół, * niech nieustannie napełnia wasze serca swoją miłością, W. Amen.
Pan Jezus niech was umocni, abyście byli świadkami wiary w Jego zmartwychwstanie * i z radością oczekiwali szczęścia wiecznego, W. Amen.
Was wszystkich, tutaj zgromadzonych, niech błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty, W. Amen.