loading

Błogosławieństwo

1. W ADWENCIE
K. K. Wszechmogący i miłosierny Bóg daje wam łaskę, dzięki której z wiarą wspominacie pierwsze przyjście Jego Syna † i oczekujecie Jego przyjścia w chwale; * niech was oświeci światłem
przychodzącego Zbawiciela i obdarzy swoim błogosławieństwem.
W. Amen.
K. Niech w tym życiu Bóg da wam stałość w wierze, † radość w nadziei * i gorliwość w pełnieniu uczynków miłości
W. Amen.
K. Radujecie się z przyjścia Odkupiciela w ludzkim ciele, † niech On da wam radość z udziału w życiu wiecznym, * gdy powtórnie przyjdzie w chwale.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec
i Syn, ✠ i Duch Święty.
W. Amen.
2. W NARODZENIE PAŃSKIE
K. Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna
rozproszył ciemności świata † i przez Jego narodzenie
napełnił światłem tę najświętszą noc (ten najświętszy dzień),
* niech oddali od was ciemności grzechu i oświeci
wasze serca światłem łaski.
W. Amen.
K. Bóg, który posłał Aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą
nowinę, † niech napełni wasze dusze swoją radością
* i uczyni was głosicielami Ewangelii.
W. Amen.
K. Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię z
niebem † niech wam udzieli darów
pokoju i swojej miłości, * abyście się stali uczestnikami
społeczności Świętych w niebie.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec
i Syn, ✠ i Duch Święty.
W. Amen.
3. NA POCZĄTKU ROKU
K. Bóg, źródło wszelkiego błogosławieństwa, †
niech wam hojnie udzieli łaski * i przez cały rok strzeże zdrowia waszej
duszy i ciała.
W. Amen.
K. Niech Bóg zachowa w was prawdziwą wiarę, * da
niewzruszoną nadzieję * i cierpliwą miłość, która
wszystko przetrwa.
W. Amen.
K. Niech Bóg w pokoju kieruje waszym życiem i waszą pracą
† dzisiaj i zawsze wysłucha waszą modlitwę
* i doprowadzi was do życia wiecznego.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec
i Syn, ✠ i Duch Święty.
W. Amen.
4.W OBJAWIENIE PAŃSKIE
K. Bóg, który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego
światła, † niech wam udzieli swojego błogosławieństwa
* i utwierdzi wasze serca w wierze nadziei i miłości.
W. Amen.
K. Dzisiaj Chrystus ukazał się światu jako światło jaśniejące w
ciemności, † z ufnością idźcie za Nim, *
abyście się stali światłem dla waszych braci.
W. Amen.
K. Mędrcy szli za gwiazdą i z radością znaleźli Chrystusa,
† niech po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki Bóg
doprowadzi was do Jezusa, waszego Pana.
, *
który jest Światłością ze Światłości.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec
i Syn, ✠ i Duch Święty.
W. Amen.
5. O MĘCE PAŃSKIEJ
K. Bóg, miłosierny Ojciec, który w męce swojego Syna dał wam
przykład miłości, † niech sprawi abyście przez służbę
Bogu i ludziom * otrzymali niewysłowiony dar Jego
błogosławieństwa.
W. Amen.
K. Chrystus, który umierając na krzyżu wybawił was od śmierci
wiecznej, * niech was obdarzy życiem bez końca.
W. Amen.
K. Wszystkim, którzy Go naśladują w Jego uniżeniu, *
niech da udział w swoim zmartwychwstaniu.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec
i Syn, ✠ i Duch Święty.
W. Amen.
6. NA WIGILIĘ WIELKANOCĄ I W DNIU WIELKANOCY
K. Niech w uroczystość wielkanocną błogosławi was Bóg
wszechmogący * i zachowa was od wszelkiego
grzechu.
W. Amen.
K. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna odrodził was do
życia wiecznego, * niech da wam udział w Jego
chwale.
W. Amen.
K. Nasz Zbawiciel przez dni swojej męki doprowadził nas do
wielkanocnej radości, * niech sprawi abyście
obchodzili nieprzemijające święta w radości wiecznej.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec
i Syn, ✠ i Duch Święty.
W. Amen.
7. W OKRESIE WIELKANOCNYM
K. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał
naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, *
niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa.
W. Amen.
K. Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością,
* niech da wam udział w życiu wiecznym.
W. Amen.
K. Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem,
† niech On sprawi, * abyście przez
dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w ojczyźnie
niebieskiej.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec
i Syn, ✠ i Duch Święty.
W. Amen.
8. NA WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, †
którego Syn w dniu dzisiejszym wstąpił do nieba * i
otworzył wam drogę do Ojca.
W. Amen.
K. Chrystus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się swoim uczniom,
* niech się wam ukaże jako łaskawy sędzia
* i wprowadzi was do wiecznego dziedzictwa.
W. Amen.
K. Chrystus przebywa w chwale Ojca, † a
równocześnie jest z nami aż do końca świata, * niech
wam pozwoli doświadczają swojej obecności.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec
i Syn, ✠ i Duch Święty.
W. Amen.
9. O DUCHU ŚWIĘTYM
K. Bóg, Ojciec światłości, który (w dniu dzisiejszym) oświecił
dusze uczniów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela, †
niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i
napełni was darami Ducha Świętego
W. Amen.
K. Niech ogień Ducha Świętego, † który ukazał się nad
uczniami, * oczyści wasze serca od wszelkiego grzechu
i przeniknie was swoim światłem.
W. Amen.
K. Duch Święty, który zjednoczył różne narody w wyznawaniu tej
samej wiary, † niech sprawi, abyście trwali w tej wierze
* i od nadziei przeszli do oglądania Boga w niebie.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec
i Syn, ✠ i Duch Święty.
W. Amen.
10. W OKRESIE ZWYKŁYM, A
Błogosławieństwo Aaronowe, (Lb 6, 24-26)

K. Niech Bóg was błogosławi i strzeże.
W. Amen.
Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską.
W. Amen.
K. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec
i Syn, ✠ i Duch Święty.
W. Amen.

11. W OKRESIE ZWYKŁYM, B
(Por. Flp 4, 7)

K. Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, †
niech strzeże waszych serc i myśli * w poznaniu i miłości Boga i Jego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec
i Syn, * i Duch Święty.
W. Amen.

12. W OKRESIE ZWYKŁYM, C
K. Niech Bóg wszechmogący i miłosierny was błogosławi † i da
wam prawdziwą mądrość, * która prowadzi do
zbawienia.
W. Amen.
K. Niech was poucza słowami Pisma świętego * i
pomogą wytrwać w pełnieniu dobrych uczynków.
W. Amen.
K. Niech wam ukaże drogę pokoju i miłości * i kieruje
wasze kroki ku sobie
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec
i Syn, ✠ i Duch Święty.
W. Amen.
13. W OKRESIE ZWYKŁYM, D
K. Bóg wszelkiej pociechy niech kieruje waszym życiem w pokoju
* i udzieli wam swojego błogosławieństwa.
W. Amen.
K. Niech was uwolni od wszelkiego zamętu * i umocni
wasze serca w swojej miłości.
W. Amen.
K. Niech was obdarzy żywą wiarą, nadzieją i miłością, †
aby wasze życie doczesne obfitowało w dobre
uczynki * i przygotowało was do radości życia
wiecznego.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec
i Syn, ✠ i Duch Święty.
W. Amen.
14. W OKRESIE ZWYKŁYM, E
K. Niech Bóg wszechmogący oddali od was wszelkie
przeciwności * i udzieli wam swoich darów.
W. Amen.
K. Niech otworzy wasze serca na swoje słowa * i
przygotuje was na nieprzemijające radości.
W. Amen.
K. Niech wam da poznać, co jest dobre i sprawiedliwe,
† abyście biegli drogą przykazań Bożych
* i stali się dziedzicami Królestwa niebieskiego.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec
i Syn, ✠ i Duch Święty.
W. Amen.
W LITURGICZNYCH DNIACH ŚWIĘTYCH
1. O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
K. Bóg, który odkupił świat przez swojego Syna, zrodzonego z
Maryi Dziewicy, * niech was obdarzy swoim
błogosławieństwem.
W. Amen.
K. Niech was zawsze strzeże Maryja Dziewica, * która
zrodziła Dawcę życia.
W. Amen.
K. Wam wszystkim tutaj zgromadzonym, aby obchodzić Jej
uroczystość (święto), * niech Bóg udzieli prawdziwej
radości i szczęścia wiecznego.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec
i Syn, ✠ i Duch Święty.
W. Amen.
2. O ANIOŁACH
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, *
w którego oblicze wpatrują się Aniołowie.
W. Amen.
K. Niech Pan Bóg pośle przed wami swoich Aniołów *
aby was strzegli na wszystkich drogach życia.
W. Amen.
K. Niech Bóg doprowadzi was do niebieskiej ojczyzny,
* abyście ze wszystkimi chórami Aniołów mogli Go
wysławiać przez wieki.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec
i Syn, ✠ i Duch Święty.
W. Amen.
3. O ŚWIĘTYCH APOSTOŁACH PIOTRZE I PAWLE
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, † który zbudował Kościół na wierze świętego Piotra * i przez niego
umocnił waszą wiarę
W. Amen.
K. Przez nauczanie świętego Pawła Bóg oświecił narody pogańskie,
* niech przykład Apostoła pobudzi was do zyskiwania
braci dla Chrystusa.
W. Amen.
K. Niech władza powierzona świętemu Piotrowi i słowa głoszone przez
świętego Pawła, † za ich wstawiennictwem pomogą wam dojść do tej
ojczyzny, * do które Apostołowie weszli przez męczeństwo.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec
i Syn, ✠ i Duch Święty.
W. Amen.
4. O APOSTOŁACH
K. Bóg, który oparł waszą wiarę na świadectwie Apostołów,
* niech was błogosławi za wstawiennictwem świętych
apostołów N. i N. (świętego apostoła N.).
W. Amen.
K. Niech Bóg sprawi, abyście kierowani nauką i przykładem
Apostołów * stali się dla wszystkich świadkami
prawdy.
W. Amen.
K. Święci Apostołowie, którzy przekazali wam wiarę, *
niech wam pomogą dojśą do wiecznej ojczyzny.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec
i Syn, ✠ i Duch Święty.
W. Amen.
5. O MĘCZENNIKACH
K. Niech za wstawiennictwem świętego męczennika N.
Bóg
was błogosławi * i zachowa od zła wszelkiego.
W. Amen.
K. Niech Bóg sprawi, abyście trwali w katolickiej wierze
* i mężnie ją wyznawali przed ludźmi.
W. Amen.
K. Niech wam da wieczną radość ze Świętymi, *
których śmierć była cenna w Jego oczach.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec
i Syn, ✠ i Duch Święty.
W. Amen.
6. O PASTERZACH
K. Bóg, który przez świętych pasterzy prowadzi swój lud do
niebieskiej ojczyzny, * niech wam hojnie udzieli
swojego błogosławieństwa.
W. Amen.
K. Bóg, który gromadzi was przy jednym Stole eucharystycznym i
posila jednym Chlebem, * niech da wam jedno serce i
jednego ducha.
W. Amen.
K. Waszymi słowami i przykładem waszej miłości *
pociągajcie wszystkich ludzi do Chrystusa.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec
i Syn, ✠ i Duch Święty.
W. Amen.
7. O DOKTORACH KOŚCIOŁA
K. Bóg, który was powołał z ciemności do swojego przedziwnego
światła, * niech wam udzieli swojego
błogosławieństwa, abyście chodzili w Jego światłości.
W. Amen.
K. Niech Syn Boży da wam prawdziwą mądrość, która prowadzi do
zbawienia.
W. Amen.
K. Niech Duch Święty zachowa was od błędów * i
prowadzi drogą pokoju i miłości.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec
i Syn, ✠ i Duch Święty.
W. Amen.
8. O DZIEWICACH
K. Bóg, którego oglądają ludzie czystego serca,*
niech was zachowa od wszelkiego grzechu.
W. Amen.
K. Syn Boży niech sprawi, abyście pamiętali, że wasze ciała są
świątynią Bożą * i Duch Święty w was mieszka.
W. Amen.
K. Niech Duch Święty da wam wytrwałość w modlitwie
* i doprowadzi was do Królestwa niebieskiego.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec
i Syn, ✠ i Duch Święty.
W. Amen.
9. O JEDNYM ŚWIĘTYM
K. Bóg Ojciec, który was zgromadził w dniu świętego N.
(Patrona waszej wspólnoty, albo: parafii, albo: diecezji, albo: narodu) †
niech was otoczy swoją opieką * i zachowa was w
pokoju.
W. Amen.
K. Jezus Chrystus, który ukazał w świętym N. moc swojej łaski
* niech was uczyni wiernymi świadkami Ewangelii.
W. Amen.
K. Duch Święty, który prowadził wybranych do niebieskiej ojczyzny,
* niech was obdarzy swoimi darami.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec
i Syn, ✠ i Duch Święty.
W. Amen.
10. O WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
K. Bóg, który jest chwałą i radością Świętych, † pozwala wam dzisiaj obchodzić ich uroczystość, * niech wam błogosławi dzisiaj i zawsze.
W. Amen.
K. Niech wstawiennictwo Świętych uwolni was od zła obecnego,
* a ich przykład niech was pociągnie do świętego życia w służbie Boga i bliźnich.
W. Amen.
K. Niech Bóg sprawi, abyście ze wszystkimi Świętymi radowali się w
tej ojczyźnie, którą przygotował dla dzieci Kościoła.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec
i Syn, ✠ i Duch Święty.
W. Amen.
INNE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
1. NA POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA
K. Bóg, Pan nieba i ziemi, † który zgromadził was dzisiaj na
poświęcenie (na rocznicę poświęcenia) tego kościoła, niech wam
hojnie udzieli swego błogosławieństwa.
W. Amen.
K. Bóg, który chce zjednoczyć w swoim Synu wszystkie rozproszone
dzieci, † niech was uczyni swoją świątynią i mieszkaniem Ducha
Świętego.
W. Amen.
K. Niech Bóg zamieszka w waszych duszach oczyszczonych z grzechu,
* abyście mogli osiągnąć wieczne szczęście z wszystkimi Świętymi.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec
i Syn, ✠ i Duch Święty.
W. Amen.
2. W LITURGII ZA ZMARŁYCH
K. Niech was błogosławi Bóg, Ojciec wszelkiej pociechy, który
stworzył człowieka * i przez zmartwychwstanie swojego Syna dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania.
W. Amen.
K. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, * a wszystkim zmarłym światła i pokoju.
W. Amen.
K. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, * który prawdziwie zmartwychwstał.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, ✠ i Duch Święty.
W. Amen.
jest