loading

NA BIERZMOWANIE

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA KOŃCU MSZY
Zamiast zwykłego błogosławieństwa na końcu Mszy udziela się błogosławieństwa w formie podanej niżej albo odmawia się modlitwę nad ludem.

Bóg Ojciec wszechmogący, który was odrodził z wody i Ducha Świętego i uczynił swoimi przybranymi dziećmi, niech was błogosławi * i sprawi, abyście zawsze byli godni Jego ojcowskiej miłości. W. Amen.
Jezus Chrystus, jedyny Syn Ojca przedwiecznego, który obiecał, że Duch prawdy zostanie w Kościele, niech was błogosławi * i umocni w wyznawaniu prawdziwej wiary. W. Amen.
Duch Święty, który rozpalił ogień miłości w sercach uczniów, niech was błogosławi, * zjednoczy i doprowadzi do radości królestwa Bożego. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

MODLITWA NAD LUDEM
Zamiast podanego wyżej błogosławieństwa można odmówić modlitwę nad ludem.
Diakon lub ministrant wzywa:

Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

Biskup, wyciągnąwszy ręce nad ludem, mówi:

Umocnij, Boże, to, co w nas zdziałałeś, i strzeż w sercach swoich wiernych darów Ducha Świętego, aby nie wstydzili się wyznawać przed światem Chrystusa ukrzyżowanego * i z ofiarną miłością spełniali Jego przykazania. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.