loading

W 25 ROCZNICĘ ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA KOŃCU MSZY

Bóg Ojciec niech was zachowa w miłości wzajemnej i zgodzie, aby pokój Chrystusowy w was zamieszkał * i stale przebywał w waszym domu. W. Amen.
Bądźcie szczęśliwi jako rodzice i, ciesząc się życzliwością przyjaciół, * żyjcie z ludźmi w prawdziwym pokoju, W. Amen.
Wśród świata bądźcie świadkami, że Bóg jest miłością, aby stroskani i ubodzy, doznawszy waszej pomocy, * przyjęli was kiedyś z wdzięcznością do wiekuistego domu Boga. W. Amen.
Was wszystkich tutaj zgromadzonych niech błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty, W. Amen.