loading

W 50 ROCZNICĘ ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻENSKEIGO

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA KOŃCU MSZY

Bóg Ojciec wszechmogący niech was napełni swoją radością * i błogosławi wam i waszej rodzinie, W. Amen.
Jednorodzony Syn Boży niech was wspomaga * w dniach pomyślności i w chwilach doświadczeń, W. Amen.
Duch Święty niech zawsze udziela waszym sercom * swojej miłości, W. Amen.
Was wszystkich, tutaj zgromadzonych, niech błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty, W. Amen.