loading

Teksty liturgiczne zamieszczone w miesięczniku liturgicznym Od Słowa do Życia na czerwiec obejmują już okres zwykły w ciągu roku. Ponieważ jednak w tym miesiącu celebrowanych jest wiele tajemnic wiary związanych z okresem Wielkanocy, również i w tym numerze znajdziemy teksty, które mogą posłużyć nam do osobistej medytacji i refleksji. W dziale Rok liturgiczny zostały syntetycznie ukazane treści czytań niedziel przypadających w tym miesiącu, czyli od 9 do 13 niedzieli w ciągu roku. Natomiast w dziale Katecheza liturgiczna jest kontynuowane omawianie treści Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego. Tym razem został podjęty temat liturgii eucharystycznej – czyli drugiej części Mszy św., która następuje po liturgii słowa i czasem, a może nawet często – może się nam wydawać niezmienna w swojej treści. Dlatego tym bardziej warto zapoznać się ze strukturą tej części Mszy św., aby dostrzec jej bogactwo.Komentarze: ks. Sławomir Radulski SAC
Modlitwa wiernych: redakcja
Wprowadzenia do liturgii słowa na niedziele: ks. Łukasz Kalisz

 
 
 

 
 
 
 

Numery archiwalne

Miesięcznik

Comments are disabled.

jest