loading

67 # Dz 1, 3-8 # Apostołowie świadkami Jezusa