loading

44 # Dz 1, 12-14 # Apostołowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa

jest