loading

105 # Dz 13, 46-49 # Apostołowie zwracają się do pogan