loading

293 # 2 Kor 8, 9-15 # Będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić