loading

85 # Jk 1, 2-4. 12 # Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie