loading

164 # Pwt 10, 8-9 # Bóg dziedzictwem lewitów