loading

97 # Pwt 10, 8-9 # Bóg jest dziedzictwem lewitów

jest