loading

112 # 2 Kor 3, 1-6a # Bóg powołał sługi Nowego Przymierza