loading

324 # Mdr 3, 1-9 # Bóg przyjął ich jak całopalną ofiarę