loading

295 # Iz 49, 1-6 # Bóg ukształtował Jana na swojego sługę