loading

184 # 1 Kor 1, 26-31 # Bóg wybrał to, co wzgardzone

jest