loading

291 # Iz 58, 6-10 # Bóg wynagrodzi jałmużnę

jest