loading

308 # Iz 58, 6,10 # Bóg wynagrodzi jałmużnę