loading

175 # Iz 58, 6-11 # Bóg wynagrodzi jałmużnę

jest