loading

177 # Mi 6, 6-8 # Bóg żąda pełnienia sprawiedliwości