loading

64 # Iz 52, 7-10 # Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże

jest