loading

333 # 1 Tes 2, 2b-8 # Chcieliśmy dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze

jest