loading

292 # Za 2, 14-17 # Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo zamieszkam pośród ciebie

jest