loading

87 # 1 P 4, 12-19 # Cieszcie się, gdy jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa

jest